De Maere is gebouwd door de Dienst Gemeentewerken van Enschede en het ontwerp van De Maere wordt toegeschreven aan Willem Karel de Wijs (1884-1964).

Willem Karel de Wijs

De in Rotterdam geboren Wijs was, na het voltooien van zijn vijfjarige bouw- kundestudie in Delft en het behalen van het bijbehorende ingenieursdiploma, enige tijd werkzaam als tekenaar en chef-de-bureau bij verschillende architectenbureaus tot hij in 1911 werd aangesteld als Bouwkundig Ingenieur bij Gemeentewerken Enschede, waar hij tot1916 adjunct-directeur Gemeentewerken was.

In deze functie heeft hij verschillende grote bouwwerken ontworpen en uitgevoerd, waaronder de wijk Pathmos in Enschede (1915-1920). Na 1917 heeft hij als particulier architect verscheidene scholen landhuizen en woning- complexen gebouwd. Zo was hij onder meer verantwoordelijk voor het ont- werp van ‘De Riet’, een wijk in Almelo met gezinswoningen en twee aan twee tegenover elkaar gelegen winkels, die vaak is genoemd als “voorbeeld van de goede volkswoningbouw” en de gelijknamige school ‘De Riet’, een dubbele school voor Openbaar Lager Onderwijs aan de Violierstraat.

De Wijs was een aanhanger van de bouwstroming de Amsterdamse School en werkte samen met zijn zoon en naamgenoot W.K. de Wijs jr. (geb. 1914), bijvoorbeeld aan de Vredeskerk in Enschede (1953), wat weleens voor verwarring tussen beiden gezorgd heeft.

Deze site maakt gebruik van cookies. Door het bezoeken van deze site accepteer je het gebruik van cookies.